Svenska Skolan Charlotte

Vår Läroplan

Svenska skolan i Charlotte erbjuder svensk språkutbildning for barn mellan 5 och 18 år. Detta görs med svenska språkböcker och lek om Sverige och svenska traditioner. Lektionerna leds av Magdalena och antalet elever varierar från år till år men brukar vara mellan 5 till 10 elever.
Under skolårets gång har vi traditionella evenemang som Luciatåg, julpyssel, påskpyssel, och midsommar lekar. Andra utflykter sker också i samband med amerikansk tradition.
Svenska skolan i Charlotte styrs av en styrelse bestående av föräldrar till barnen. Utbildningen följer det svenska Skolverkets direktiv för kompletterande undervisning for svenska elever i utlandet.
 
 
 
Läroplan

 

Svenska skolan träffas varannan söndag klockan 13 till 16 i City Church.

Se kalender för exakta datum.

City Church
2300 McClintock Road
Charlotte, NC 28205