Välkommen till Svenska Skolan i Charlotte NC

 Svenska skolan är en ideal verksamhet som strävar att ge en undervisning som ska stimulera elevernas intresse för att tala, läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper om kultur, natur och samhälle i Sverige. För att en elev ska få delta i den kompletterande undervisningen måste minst en vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet samt barnet är 5 år eller äldre.

Om du är intresserat att delta, kontakta oss via email.

Swedish school is a non-profit organization, working to educate and stimulate students interests to speak, read and write in Swedish. Through education the students will also develop a knowledge about Swedish culture. The school accepts students from families where at least one parent is a Swedish citizen and in which Swedish is spoken at home. The child must be at least 5 years old to enroll.

For more information, please contact us via email.

Påskpyssel 2018